Subsidiekranen, verlies marktpositie, Wnra
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Publieke taken en private uitvoering » Subsidiekranen, verlies marktpositie, Wnra

Subsidiekranen, verlies marktpositie, Wnra

Subsidiekraan dicht
De financiële problemen voor B3-instellingen dienen zich vanaf 2006 aan als de overheden subsidies moeten beperken of subsidiekranen helemaal dicht moeten draaien. Als de subsidie terugloopt, wordt het vervolgens heel lastig zo niet onmogelijk om een ‘overheidsstichting’ of B3-instelling in de markt te houden. De loonkosten van deze organisaties zijn in verhouding met de reguliere markt, waarmee zij wedijveren, te hoog. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door de rechten, die de werknemers van deze B3-stichtingen hebben als ontslag dreigt. De instellingen zijn eigen risicodrager en moeten dus zelf uitkeringskosten betalen. Niet alleen de kosten van de WW-uitkering maar ook de kosten van een na wettelijke uitkering (ook wel wachtgeld genoemd, die soms doorlopen tot pensioengerechtigde leeftijd) zijn voor rekening van de B3-instelling. Kortom, gaandeweg kan het onhaalbaar zijn voor deze organisaties om zich staande te houden. Ook een reorganisatie lijkt soms financieel hobbels op de weg te leggen omdat de overheid de B3-instelling ooit te weinig geld in kas heeft gegeven. Ons motto is daarom: doe onderzoek naar de historie van de onderneming. Tot dusver hebben wij in de praktijk geconstateerd, dat uit een dergelijk onderzoek onverwachte oplossingen te voorschijn komen.

OWL Juridisch Advies adviseert regelmatig instellingen met een B3-status. Afhankelijk van de situatie ontwikkelen wij samen met werkgevers een nieuw toekomstperspectief. Daartoe zijn inventariserende of verkennende gesprekken nodig. De mensen van OWL Juridisch Advies staan open voor een vrijblijvend gesprek en beperken hun dienstverlening niet tot een geografisch gebied.

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees hier meer nieuwsartikelen uit het ‘B3 dossier’:

Lees meer informatie over ‘B3-instellingen’ in onze kennisbank:

Print of deel dit artikel online