Subsidiekranen, verlies marktpositie, Wnra
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Publieke taken en private uitvoering » Subsidiekranen, verlies marktpositie, Wnra

Subsidiekranen, verlies marktpositie, Wnra

Subsidiekraan dicht
De financiële problemen voor B3-instellingen dienen zich vanaf 2006 aan als de overheden subsidies moeten beperken of subsidiekranen helemaal dicht moeten draaien. Als de subsidie terugloopt, wordt het vervolgens heel lastig zo niet onmogelijk om een ‘overheidsstichting’ of B3-instelling in de markt te houden. De loonkosten van deze organisaties zijn in verhouding met de reguliere markt, waarmee zij wedijveren, te hoog. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door de rechten, die ambtenaren en dus ook de werknemers van deze B3-stichtingen hebben als ontslag dreigt. De instellingen zijn eigen risicodrager en moeten dus zelf uitkeringskosten betalen. Niet alleen de kosten van de WW-uitkering maar ook de kosten van een na wettelijke uitkering (ook wel wachtgeld genoemd, die soms doorlopen tot pensioengerechtigde leeftijd) zijn voor rekening van de B3-instelling. Kortom, gaandeweg kan het onhaalbaar zijn voor deze organisaties om zich staande te houden. Ook een reorganisatie lijkt soms financieel hobbels op de weg te leggen omdat de overheid de B3-instelling ooit te weinig geld in kas heeft gegeven. Ons motto is daarom: doe onderzoek naar de historie van de onderneming. Tot dusver hebben wij in de praktijk geconstateerd, dat uit een dergelijk onderzoek  onverwachte oplossingen te voorschijn komen.

Andere factoren: Wnra en Participatiewet
De loonkostenproblematiek in combinatie met de rechtspositieregeling en rechten bij ontslag lijken nu de drijfveer te zijn om de organisatie van een B3-instelling te heroverwegen. Ook de komst van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) zou effecten kunnen hebben voor de huidige B3-instelling en een reden kunnen zijn om de B3-status te heroverwegen. Een andere ontwikkeling die problematisch zou kunnen zijn is de Participatiewet. Met de ‘Wet banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten’ probeert het kabinet sinds 2015 meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De sector overheid blijkt er tot nu toe onvoldoende in te slagen de beoogde quota te halen. Leden van bijvoorbeeld de WENB (Werkgeversvereniging voor energie, netbeheer, afval, milieu, kabel en telecommunicatie) met een B3-status worden tot de overheidswerkgevers gerekend en dienen dan ook aan het overheidsquotum te voldoen.

OWL Juridisch Advies adviseert regelmatig instellingen met een B3-status. Afhankelijk van de situatie ontwikkelen wij samen met werkgevers een nieuw toekomstperspectief. Daartoe zijn inventariserende of verkennende gesprekken nodig. De juristen van OWL Juridisch Advies staan open voor een vrijblijvend gesprek en beperken hun dienstverlening niet tot een geografisch gebied.

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees hier meer nieuwsartikelen uit het ‘B3 dossier’:

Lees meer informatie over ‘B3-instellingen’ in onze kennisbank:

Print of deel dit artikel online