Bijzondere bedingen
Home » Diensten » Zeevarende » Zee-arbeidsovereenkomst » Bijzondere bedingen
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Bijzondere bedingen

Proeftijdbeding
Partijen bij de zee-arbeidsovereenkomst kunnen een proeftijd overeenkomen. Ieder der partijen kan tijdens de proeftijd de zee-arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen met dien verstande dat tijdens de dienst aan boord geen beroep kan worden gedaan op het proeftijdbeding. De reden waarom de wetgever op dit punt niet tot uniformering met het gewone arbeidsovereenkomstenrecht is overgegaan, is dat het onpraktisch zou zijn de zee-arbeidsovereenkomst gedurende de dienst aan boord van een schip te beëindigen. De behoefte van werkgevers aan een proeftijdbeding wordt in beginsel ondervangen door de (zeer) korte opzegtermijnen in het maritieme arbeidsrecht.

Concurrentiebeding
Op grond van artikel 7:700 BW is het niet toegestaan een concurrentiebeding overeen te komen. Blijkens artikel 7:696 lid 2 BW mag van deze bepaling niet worden afgeweken.

Print of deel dit artikel online