Uw organisatie een B3-instelling? Lees dan mee!
Home » Actueel » Uw organisatie een B3-instelling? Lees dan mee!

Uw organisatie een B3-instelling? Lees dan mee!

11 juli 2019

Problematiek van B3-instellingen
Sinds 2013 is het niet meer mogelijk om de aanvrage voor de B3-status te doen. Het ras sterft dus uit, maar het lost een levensgroot probleem van de overgebleven organisaties niet op. De B3-instelling wordt gelijkgesteld met een overheidsinstelling als het gaat om premiebetaling voor sociale verzekeringen. De B3-instelling is daarmee net als alle overheidsdiensten eigenrisicodrager voor de WW-uitkeringen! Ook voor WGA-uitkeringen bij < 35% arbeidsongeschiktheid.

Cijfermatig
Stel, een medewerker van 50 jaar is 12 jaar in dienst is bij een B3-instelling. Hij heeft een loon van € 3.000,00 bruto per maand met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, dat maakt zijn inkomen € 3.500,00 bruto per maand. Deze werknemer heeft bij ontslag recht op een WW-uitkering gedurende twee jaar. De totale kosten van de uitkering over de periode van twee jaar voor deze medewerker, € 74.700, betaalt de B3-instelling uit eigen portemonnee.

Als er bij een B3-instelling meerdere medewerkers worden ontslagen bijvoorbeeld wegens slechts financiële omstandigheden (reorganisatie) of ziekte, dan cumuleert het bedrag uit het voorbeeld snel. Dikwijls heeft de B3-instellingen geen garantieverklaringen beschikbaar en is er geen weerstandsvermogen opgebouwd. Als er geen helpende hand van een overheid wordt geboden, dan duurt het niet lang totdat de B3-instelling failliet gaat. Een vergelijkbare private rechtspersoon, die geen B3-status heeft, betaalt, die WW-uitkering niet zelf. Deze uitkering wordt door UWV verhaald op het Algemeen Werkloosheidsfonds. De B3-instelling prijst zich daarmee uit de markt.

Noodzaak omzetting B3-instelling
Vanaf 2010 kunnen private werkgevers zich voor de pensioenvoorziening van de medewerker vrijwillig aansluiten bij ABP. Daarmee is er geen noodzaak meer om de B3-status te handhaven. Integendeel, met de komst van de WNRA is de aansluiting van B3-instellingen bij arbeidsvoorwaardenregelingen van de overheid geen automatisme, daarmee is er noodzaak om tot omzetting over te gaan.

Hoe nu verder?
Met nog een half jaar te gaan voor de inwerkingtreding van de WNRA, is het tijd voor herpositionering. Wij kunnen u daarbij helpen. Sedert de oprichting van OWL Juridisch Advies in 2005 werken wij met grote regelmaat aan de transitie of omzetting van B3-instellingen en aan overheid verwante organisaties.

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees hier meer nieuwsartikelen uit het ‘B3 dossier’:

Lees meer informatie over ‘B3-instellingen’ in onze kennisbank:

Print of deel dit artikel online

Meer informatie? Neem contact met ons op:

Mr. Rianne Wubs

Mr. Rianne Wubs is sedert 2005 de drijvende kracht achter OWL Juridisch Advies.

Rianne studeerde Nederlands recht met de specialisatie Sociaal Economisch recht en Ondernemingsrecht aan de RUG. Meer informatie

Specialismen: Arbeidsrecht, ontslagrecht

050 302 35 66