Proeftijdbeding
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Proeftijdbeding

Een proeftijd is een soort van kennismakingsperiode. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer direct de arbeidsovereenkomst opzeggen. Een proeftijd is niet verplicht en dient schriftelijk overeengekomen te worden. De maximale toegestane duur van de proeftijd hangt af van de duur van de afgesproken arbeidsovereenkomst.

De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij:

  • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar;
  • een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is afgesproken (projectbasis).

De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij:

  • een vast dienstverband;
  • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of langer.

Afwijking bij cao of regeling
Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden als dit is opgenomen in een cao.

Opvolgende arbeidsovereenkomsten
Als na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een opvolgende arbeidsovereenkomst volgt, dan mag in de opvolgende arbeidsovereenkomst in principe geen proeftijd worden afgesproken. Dat mag wel als de functie waarvoor de opvolgende arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden vraagt.

Geen proeftijd
Vanaf 1 januari 2015 mag voor een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden overeengekomen (art.7:652 lid 4 BW). Spreken werknemer en werkgever een proeftijd af dan zal deze nietig zijn (art.7:652 lid 8 sub f BW). In een cao mogen geen andere afspraken worden gemaakt.

 

 

 

Print of deel dit artikel online