Werknemer
Home » Diensten » Werknemer

Werknemer

OWL Juridisch Advies: uw adviseur bij arbeidsconflicten of moeizame arbeidsverhoudingen

Maak gebruik van onze expertise
OWL Juridisch Advies heeft er voor gekozen niet alleen (vaste) opdrachtgevers/werkgevers te bedienen, maar ook haar diensten te verlenen aan de individuele werknemer, ambtenaar en zeevarende. Dit is de uitdrukkelijke keuze van OWL Juridisch Advies, omdat het onze juristen scherp houdt. Als werknemer of ambtenaar kunt u daarmee uw voordeel doen, doordat de juristen inzicht hebben in hoe er door werkgevers naar de werkvloer gekeken wordt en welke factoren daarbij een wezenlijke rol spelen. Heeft u een probleem met uw werkgever? Bel gerust en leg uw vraag voor. Kunnen wij uw vraag direct telefonisch beantwoorden, dan zijn daar geen kosten aan verbonden! Uw vraag per e-mail stellen kan ook.

Probleem met uw werkgever?
In elke arbeidsverhouding doen zich wel eens strubbelingen voor. Soms blijft het niet beperkt tot een meningsverschil maar dreigt ontslag vanwege een conflict of arbeidsongeschiktheid. Bij verschil van inzicht valt er vaak wel wat voor de stellingen van beide partijen te zeggen. Gelijk hebben, betekent nog niet gelijk krijgen. Feit blijft dat er in een arbeidsverhouding per definitie sprake is van gezag of macht aan de kant van de werkgever. Al gauw kan een werknemer door de ongelijke positie het onderspit delven. Niet altijd is dat terecht en niet altijd behoeft de werknemer te accepteren dat hij ‘zo maar’ aan de kant wordt gezet. Een probleem tussen werkgever en werknemer wordt vrijwel direct ingekleurd door emoties. Om te kunnen vaststellen waar het probleem werkelijk over gaat, moeten de emoties naar de achtergrond. Het is niet verstandig om dit alleen te doen, want u bent boos, gekwetst of verontwaardigd. U wordt niet alleen in uw eergevoel geraakt, ook kost het veel energie om u langdurig tegen uw werkgever te verweren. Dikwijls treft het ook uw inkomen en daarmee uw bestaan. Neem contact met ons op.

 

 

Print of deel dit artikel online