Werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid
Home » Diensten » Werknemer » Ziekte en re-integratie » Werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid

Werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid

Het kan voorkomen dat de stress en/of werkdruk/-last (te) groot is geworden door de verhouding op het werk. Met andere woorden: door deze verhoudingen op het werk is de werknemer ziek geworden. De bedrijfsarts onderkent dat en stelt dat er iets moet gebeuren aan de verhouding tussen werknemer en werkgever. Soms past de bedrijfsarts in zo’n situatie de zogenaamde STECR richtlijn toe, hetgeen tot gevolg kan hebben dat aan de werknemer een ‘time out’ wordt gegeven,  bijvoorbeeld dat de werknemer twee weken de tijd krijgt om op adem te komen. Tegelijkertijd wordt dan door de bedrijfsarts dikwijls geadviseerd om een mediator in te zetten. Van de werknemer mag worden verwacht dat hij daaraan meewerkt. Weigeren van mediation heeft tot gevolg dat de werknemer veel dieper in de problemen raakt en dat beëindiging van de arbeidsrelatie in zicht komt. Mediation kan tot gevolg hebben dat er maatregelen worden getroffen om de arbeidsrelatie te herstellen. Ook kan uit mediation blijken dat verhoudingen duurzaam zijn verstoord en ontslag nog de enige oplossing is.

Print of deel dit artikel online