Ontslagrecht
Home » Diensten » Werkgever » Ontslagrecht

Ontslagrecht

OWL Juridisch Advies: uw adviseur in ontslagzaken
De juristen van OWL Juridisch Advies zijn gesprekspartner van werkgevers in ontslagzaken. Het is belangrijk dat u als werkgever tijdig aan de bel trekt als u merkt dat de arbeidsverhouding met een werknemer om welke reden dan ook stroef verloopt of in zwaar weer terecht is gekomen. Wij proberen altijd om met u samen te kijken naar een praktische en/of minnelijke regeling. We zullen als het enigszins kan, de kantonrechter niet betrekken. Creativiteit in het vinden van oplossingen is onze grote kracht en levert een beperking van kosten op. Als het echt niet anders kan, procederen wij voor u als werkgever in ontslagzaken.

Ontslaggronden en -route
De wet geeft sinds 1 juli 2015 een limitatieve opsomming van de ontslaggronden. Op grond van één van deze redenen kan een werknemer ontslagen worden. Relevant om hier te vermelden is dat er weliswaar meerdere ontslaggronden kunnen worden aangevoerd bij een ontslagaanvraag, maar dat er minimaal één van deze gronden “voldragen” moet zijn.  Lees meer

Opzegverbod
Bij het ontslag van werknemers is het altijd belangrijk om na te gaan of er sprake is van een opzegverbod. Als dat het geval is, kunt u de werknemer niet rechtsgeldig ontslaan. Opzegverboden staan in de wet. Enkele voorbeelden zijn: Lees meer 

Herplaatsingsplicht
Als u als werkgever een werknemer wilt ontslaan, dan moet u eerst de werknemer proberen te herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf. Gekeken moet worden naar functies die aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Of u als werkgever voldoende heeft gedaan aan herplaatsing, wordt getoetst door het UWV of de kantonrechter, in samenhang met de ontslaggrond die u heeft aangevoerd. Lees meer 

Opzegtermijnen
De opzegtermijn is de termijn die u als werkgever in acht moet nemen voordat u de arbeidsovereenkomst kan beëindigingen. Zowel bij ontslag via een ontslagvergunning van UWV als bij ontbinding via de kantonrechter, moet in beginsel de opzegtermijn in acht genomen worden. Opzegtermijnen staan in de wet, arbeidsovereenkomst of in een cao. Lees meer

Ontslag op staande voet
Een ontslag op staande voet kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, direct gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Lees meer

Ontslag in onderling overleg
Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de beëindiging van het arbeidscontract. In veel gevallen is het voor beide partijen voordelig om het ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. Lees meer

Transitievergoeding
Werknemers met een tijdelijk of vast contract hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Lees meer

Print of deel dit artikel online