Algemeen verbindendverklaring (AVV)
Home » Diensten » Werkgever » Personele zaken » Cao en arbeidsvoorwaarden » Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Met een algemeen verbindendverklaring (AVV) kunnen cao-bepalingen verplicht worden gemaakt voor partijen die de cao niet zelf hebben afgesloten. Uitsluiting van de toepassing van een cao wordt ook wel dispensatie genoemd. De meeste bedrijfstak-cao’s bevatten een bepaling die werkgevers de mogelijkheid biedt om gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de toepassing van de cao aan te vragen bij de cao-partijen. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat men gebonden is aan een eigen rechtsgeldige cao. Het dispensatieverzoek dienen werkgevers in bij de cao-partijen. Cao-partijen kunnen zelf dispensatieverzoeken afhandelen, of dit overlaten aan een door hen ingestelde instantie. Als de cao die wordt voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om Algemeen verbindend te verklaren zelf geen bepaling bevat, die werkgevers de mogelijkheid biedt om gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de toepassing van de cao aan te vragen bij de cao-partijen, dan kan een werkgever de minister van SZW hierom verzoeken.

Print of deel dit artikel online