Privacy & Cookies
Home » Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van OWL Juridisch Advies. In deze verklaring verschaft OWL Juridisch Advies informatie over persoonsgegevens van betrokkenen die worden verwerkt in het kader van dienstverlening en de website van OWL Juridisch Advies. OWL Juridisch Advies gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2019.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van betrokkenen die OWL Juridisch Advies verzamelt en verwerkt in het kader van dienstverlening en/of het bezoeken van onze websites. Door het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan OWL Juridisch Advies om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. OWL Juridisch Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren dan ook altijd om de privacy statement van de betreffende site te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

OWL Juridisch Advies, gevestigd aan Boersterweg 5 te Ten Boer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02090467, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
OWL Juridisch Advies
Boersterweg 5
9791 HA Ten Boer
Nederland

www.owl-advies.nl
info@owl-advies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Owl Juridisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Website bezoekers

  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Cookies (zie paragraaf ‘Cookies die wij gebruiken’)
  • Gegevens contactformulier (e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, inhoud)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@owl-advies.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat OWL Juridsch Avies persoonsgegevens van u verwerkt. OWL Juridisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te informeren over onze dienstenverlening
  • Ingevulde gevens van het contactformulier worden gebruikt ter identificatie.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van uw betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OWL Juridisch Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om doelen, waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren. OWJ Juridisch Advies kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen als OWL Juridisch Advies dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden
OWL Juridsch Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OWL Juridsch Advies gebruikt functionele cookies en analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OWL Juridsch Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

OWL Juridsch Advies maakt gebruik van Goliath Analytics (in het specifiek) Goliath Stats om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens worden door Goliath Analytics opgeslagen op servers die in Groningen en Duitsland staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Goliath Analytics nalezen. Deze informatie kan door Goliath Analytics verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Goliath Analytics verwerken of wanneer Goliath Analytics wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. OWL Juridsch Advies heeft hier geen invloed op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OWL Juridisch Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@owl-advies.nl of bel 050-302 35 66.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OWL Juridisch Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u (of een ander door u genoemde organisatie) te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@owl-advies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

OWL Juridisch Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Print of deel dit artikel online