Mr. Rianne Wubs
Home » Mr. Rianne Wubs

Mr. Rianne Wubs

Mr. Rianne Wubs is sedert 2005 de drijvende kracht achter OWL Juridisch Advies.

Rianne studeerde Nederlands recht met de specialisatie Sociaal Economisch recht en Ondernemingsrecht aan de RUG. Al jarenlang houdt zij zich in de praktijk van alledag bezig met het oplossen van privaat- en publiekrechtelijke problemen, die zich ten aanzien van werk en zekerheid voordoen.

Rianne stelt zich niet alleen ten doel om te adviseren en te bemiddelen in personele aangelegenheden.

Ook pakt zij naast het personele probleem het organisatieprobleem of de sluiting/opheffing van een onderneming aan. Heel dikwijls begint de vraagstelling aan mr. Rianne Wubs met een ontslagdossier. Met datzelfde dossier komen dikwijls (aanwijzingen voor) tekortkomingen in de personele organisatie aan het licht. Die tekortkomingen krijgen vervolgens de aandacht met als doel een structurele oplossing te vinden en daarmee ook kosten te besparen.

Print of deel dit artikel online