Arbeidsovereenkomst en cao
Home » Diensten » Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren » Arbeidsovereenkomst en cao

Arbeidsovereenkomst en cao

Arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer verklaart om arbeid te verrichten in dienst van de werkgever. De werkgever verklaart hier loon tegenover te stellen. De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd en kan worden aangevuld met andere afspraken tussen werkgever en werknemer. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval de volgende elementen. De werknemer is verplicht arbeid te verrichten (criterium 1). Dit kan zowel van geestelijke als lichamelijke aard zijn en zelfs het louter beschikbaar zijn (slaapdiensten, nachtwaker) is voldoende. Indien partijen bij het sluiten van de overeenkomst nimmer de bedoeling hebben gehad dat er arbeid zal worden verricht, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Lees meer over elementen van de arbeidsovereenkomst, vormvereiste en de arbeidsovereenkomst voor ambtenaren per 1 januari 2020.

Cao
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. Een cao wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Het vaststellen welke cao van toepassing is, kan erg lastig zijn indien u verschillende soorten werkzaamheden binnen uw onderneming verricht, die ook binnen verschillende sectoren vallen. Het kan zelfs zo zijn dat u verplicht bent twee verschillende cao’s toe te passen, afhankelijk van de soort werkzaamheden die het personeel verricht.  Lees meer over de cao; wettelijke regels, binding, werkingssfeer, geldigheid, looptijd, karakter en algemeen verbindendverklaring.

 

Print of deel dit artikel online