Personele zaken
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Personele zaken

Personele zaken

Dossieropbouw en privacy
Leg voor iedere werknemer eenzelfde digitale dossier met de hierna genoemde gestructureerde indeling aan. Maak een onderverdeling. Dat is overzichtelijk en maakt het werken met dossiers gemakkelijk. Een fysiek dossier is fijn om achter de hand te hebben maar bewaar die op een plek waar er niemand bij kan. Het is verboden om in het personeelsdossier gegevens op te nemen over ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens, onrechtmatig of hinderlijk gedrag (waarvoor een verbod is opgelegd), medische informatie (ten strengste verboden in het personeelsdossier). Lees meer

Functioneren van de werknemer
Het monitoren van het functioneren van uw medewerkers is nuttig om verschillende redenen. Over het algemeen zal uw succes als werkgever afhangen van de kwaliteiten van uw medewerkers. Regelmatig horen wij van werkgevers dat zij geen functioneringsgesprekken voeren met het personeel omdat alles goed gaat of zij het nut er niet meer van inzien. Onze vraag is dan: “Weet u zeker dat uw werknemer daar hetzelfde over denkt?” Het functioneringsgesprek is niet alleen een mogelijkheid voor de werkgever om zijn oordeel te geven over het functioneren van de werknemer. Het is ook een mogelijkheid voor de werknemer om een visie op de werkzaamheden, de werkgever en de leidinggevende te geven. Lees meer

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
Een werknemer, die ziek is, meldt zich op de 1e verzuimdag tijdig bij de juiste persoon, vaak de leidinggevende, ziek. Iedere onderneming kan zijn eigen reglement of verzuimprotocol bij ziekmelding opstellen. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer zich tijdens ziekte houden aan de voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter. UWV controleert de activiteiten in het kader van re-integratie als de ziekte langer dan twee jaar voortduurt en de werknemer een WIA-uitkering moet aanvragen. UWV kan maatregelen opleggen (bijvoorbeeld een loonsanctie) als niet aan de regels wordt voldaan. Lees meer (over o.a. gezamenlijke verantwoordelijkheid, verplicht re-integratietraject en loondoorbetaling bij ziekte).

Arbeidsomstandigheden
De arbeidsomstandigheden van een onderneming bepalen de arbeidsbelasting van de individuele werknemer. Werkdruk, werktijden, werkhouding en de inrichting van de werkplek zijn factoren, die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden. Deze factoren kunnen de werknemer zowel fysiek als psychisch beïnvloeden. Met een goed beleid kan de werkgever de arbeidsomstandigheden zo aangenaam mogelijk maken. De overheid houdt via de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) toezicht op de veiligheid en gezondheid van werknemers. De vernieuwde Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd gekregen om de contracten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Lees meer

Gedragscode: integriteit en vertrouwen
Burgers moeten op de overheid kunnen vertrouwen. Overheidsbesluiten kunnen diep ingrijpen in het leven van burgers. Daarom moet de overheid integer zijn. Dat wil zeggen dat de overheid in haar functioneren eerlijk en betrouwbaar is, de burgers correct behandelt en respectvol bejegent. Bovendien moet de overheid zichzelf ten voorbeeld stellen: als de overheid wil dat burgers zich fatsoenlijk gedragen, zal de overheid dat ook zelf moeten uitdragen. Lees meer (over o.a. een gedragscode als kader voor integer handelen; bespreken, signaleren en melden; onderzoek en sancties)

Print of deel dit artikel online