Activa-passiva transactie
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Activa-passiva transactie

Bij een activa-passiva transactie (ook wel bedrijfsfusie genoemd) draagt bedrijf A zijn activa (zoals gebouwen, machines, wagenpark, inventaris, vorderingen) en passiva (voornamelijk leningen) over aan bedrijf B. Het kan om alle activa en passiva gaan maar ook slechts om een gedeelte daarvan. Bedrijf A blijft gewoon bestaan na de activa-passiva transactie. Alle goederen moeten apart geleverd worden op de juridisch voorgeschreven wijze. Bij een activa-passiva transactie kan sprake zijn van overgang van onderneming.

Print of deel dit artikel online