Activa-passiva transactie

Activa-passiva transactie

Bij een activa-passiva transactie (ook wel bedrijfsfusie genoemd) draagt bedrijf A zijn activa (zoals gebouwen, machines, wagenpark, inventaris, vorderingen) en passiva (voornamelijk leningen) over aan bedrijf B. Het kan om alle activa en passiva gaan maar ook slechts om een gedeelte daarvan. Bedrijf A blijft gewoon bestaan na de activa-passiva transactie. Alle goederen moeten apart geleverd worden op de juridisch voorgeschreven wijze. Bij een activa-passiva transactie kan sprake zijn van overgang van onderneming.

Print of deel dit artikel online