Wettelijke regels
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Wettelijke regels

De regels voor een cao zijn vastgelegd in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (de Wet CAO), de Wet op de loonvorming (de WLV) en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (de Wet AVV).

Print of deel dit artikel online