Afspiegelingsbeginsel
Home » Diensten » Werkgever » Reorganisatie » Afspiegelingsbeginsel

Afspiegelingsbeginsel

Bij een aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen zal het UWV WERKbedrijf beoordelen of het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat alle werknemers van de onderneming (of bedrijfsvestiging) per uitwisselbare functie verdeeld worden in leeftijdsgroepen. Een uitwisselbare functie is een functie die naar aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning, vergelijkbaar is met een andere functie. Het gaat hier dus niet om de vaardigheden en kwaliteiten van degene die de functies uitoefenen, maar uitsluitend om een vergelijking van de functies zelf. De te hanteren leeftijdsgroepen zijn 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en ouder dan 55 jaar. Per groep komen degenen, die het laatst in dienst zijn getreden, in aanmerking voor ontslag, afhankelijk van hoeveel personen ontslagen moeten worden. Toch kan toepassing van het afspiegelingsbeginsel veroorzaken dat een bepaalde leeftijdsgroep minder getroffen wordt dan een andere leeftijdsgroep. Dit hangt af van het aantal medewerkers per leeftijdsgroep en hoeveel medewerkers in totaal ontslagen gaan worden. Het kan zo zijn dat een 24-jarige met een dienstverband van een jaar mag blijven, terwijl een collega van 36 jaar oud met een dienstverband van zeven jaar ontslag krijgt. Met de invoering van het afspiegelingsbeginsel is afstand genomen van het verleden, waarin altijd eerst degene met het kortste dienstverband voor ontslag in aanmerking kwam. Met deze regelgeving is geprobeerd een evenredige verdeling van ontslag voor wat betreft leeftijdsgroepen binnen het bedrijf te bevorderen.

Toepassing van het afspiegelingsbeginsel is niet nodig als:

  • Er sprake is van bedrijfsbeëindiging;
  • Een unieke functie komt te vervallen (een functie die slechts door één werknemer wordt
    vervuld);
  • Een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen.
Print of deel dit artikel online