Overeenkomst

Overeenkomst

De onderneming moet over gaan door een overeenkomst, een fusie of een splitsing. Het begrip ‘overeenkomst’ is door het (Europese) Hof van Justitie zeer ruim uitgelegd. De vraag of sprake is van een overeenkomst, wordt dan ook vrijwel altijd met ‘ja’ beantwoord. De overeenkomst hoeft niet schriftelijk te zijn vastgelegd, maar kan ook blijken uit de feitelijke samenwerking. Ook als een directe contractuele band tussen vervreemder en verkrijger ontbreekt, kan sprake zijn van een overgang van onderneming. Een overgang kan bijvoorbeeld optreden door het intrekken/stopzetten van een subsidie of een concessie die vervolgens aan een derde wordt verleend. Bij verhuur of verpachting van een onderneming eerst aan A en daarna aan B kan ook sprake zijn van overgang van onderneming.

Print of deel dit artikel online