Geldigheid cao
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Geldigheid cao

Een cao moet schriftelijk zijn aangegaan. Als cao-partijen een cao afsluiten (of wijzigen of opzeggen) melden zij dit schriftelijk bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De minister van SZW bevestigt deze melding met een kennisgeving van ontvangst. De nieuwe of gewijzigde cao treedt pas in werking de dag nadat de kennisgeving van ontvangst aan de cao-partijen verzonden is. Dit is geregeld in de Wet op de loonvorming (WLV).

Print of deel dit artikel online