Gezondheid, medische zorg en sociale zekerheid
Home » Diensten » Zeevarende » (Inter)nationale wet- en regelgeving » Gezondheid, medische zorg en sociale zekerheid

Gezondheid, medische zorg en sociale zekerheid

Het onderdeel gezondheid, medische zorg en sociale zekerheid van de MAV heeft als doel:

  • Het beschermen van zeevarenden en het garanderen van onmiddellijke toegang tot medische zorg aan boord van het schip en aan de wal;
  • Verzekeren dat zeevarenden worden beschermd tegen de financiële gevolgen (ziekte, ongeval of overlijden) die voortvloeien uit hun werkzaamheden;
  • Het beschermen van de gezondheid en veiligheid en preventie van ongevallen;
  • Toegang te bewerkstelligen tot welzijnsvoorzieningen aan wal;
  • Sociale zekerheid te waarborgen.
Print of deel dit artikel online