Werkingssfeer cao

Werkingssfeer cao

Cao-partijen bepalen met elkaar op wat voor soort arbeid en op welke (werkgevers en) werknemers de cao van toepassing is. In deze zogenoemde ‘werkingssfeerbepaling’ aan het begin van elke cao staat op welk soort arbeid en op welke werknemers de cao van toepassing is. Daarbij is het volgende van belang:

  • Meerdere cao’s in een organisatie: het kan voorkomen dat in één organisatie meerdere cao’s van toepassing zijn. De werkingssfeerbepaling van een bepaalde cao kan bijvoorbeeld alleen betrekking hebben op het uitvoerend personeel. Op het kantoorpersoneel is dan een andere cao met een andere werkingssfeer van toepassing.
  • Uitgezonderde groepen: in een cao kan ook zijn afgesproken bepaalde groepen uit te zonderen, zoals oproep- en uitzendkrachten, de directeur, de hoogste managementlagen, stagiairs en noodhulpen.

Een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Deze geldt voor alle bedrijven en werknemers in een branche, zoals de metaal-cao of de bouw-cao. Onderhandelingen over deze cao’s worden gevoerd door branche- en vakorganisaties per sector.

De ondernemings-cao is vooral voor middelgrote en grote bedrijven. De NS heeft bijvoorbeeld een eigen cao. In het verleden sloten banken en bijvoorbeeld de gezondheidszorg gezamenlijke cao’s af. Tegenwoordig zijn er meer afzonderlijke cao’s. Daarnaast zijn er veel cao’s afgesloten in nieuw opgerichte ondernemingen en in relatief jonge bedrijfstakken, bijvoorbeeld in de IT-sector en de uitzendbranche.

Print of deel dit artikel online