Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername kan op verschillende manieren plaatsvinden:

Voor elke manier van bedrijfsoverdracht is het noodzakelijk vooraf te weten wat de consequenties van de overname zijn. In onze praktijk komen wij het regelmatig tegen dat na de overdracht gevolgen duidelijk worden die de ondernemer niet had voorzien en waarbij juridisch advies nodig is om tot een oplossing te komen. Denk daarbij aan personeel dat een arbeidsovereenkomst claimt terwijl het niet de bedoeling was personeel over te nemen, de verplichting een cao toe te passen terwijl de verkoper beweerde dat er geen cao van toepassing was of bestaande rechten van werknemers die veel hogere kosten meebrengen dan verwacht. Het due diligence onderzoek omvat over het algemeen een onderzoek van de boeken door een accountant. Indien er echter sprake is van personeel, is het ook verstandig te onderzoeken of u verplicht bent op basis van wetgeving om het personeel over te nemen, wat de rechtspositie van het personeel is en te weten wat u wel en niet ten aanzien daarvan kunt na de overdracht. Een belangrijke vraag is of er sprake is van overgang van onderneming. In het Burgerlijk Wetboek zijn de regels voor overgang van onderneming opgenomen (artikel 7:662 tot 7:666a BW).

Wel of geen overgang van onderneming? 
De vraag of sprake is van overgang van onderneming is belangrijk omdat het wel of niet verplicht zijn om personeel met de bedrijfsovername over te nemen, van grote invloed kan zijn op het rendabel zijn of worden van de onderneming. De vraag of er sprake is van overgang van onderneming kan gesplitst worden in drie deelvragen, die ieder afzonderlijk positief moeten worden beantwoord:

Bij het onderwerp overgang van onderneming wordt meestal gesproken over een vervreemder en een verkrijger in plaats van een verkoper en een koper. De reden hiervoor is dat overgang van onderneming niet enkel bij een koop/verkoop aan de orde kan zijn maar ook bij verpachting, verhuur, subsidieverstrekking, concessieverlening of outsourcing waarbij de opdracht aan een andere partij wordt gegund. Wij gebruiken daarom ook de woorden vervreemder en verkrijger, als we het hebben over de partijen die bij een overgang van onderneming betrokken zijn.

Gevolgen van overgang van onderneming
Als eenmaal vaststaat dat sprake is van een overgang van onderneming, komt de vervolgvraag aan de orde: wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van de overgang van onderneming? Deze gevolgen kunnen in vier categorieën worden opgesplitst:

 

 

Print of deel dit artikel online