Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername kan op verschillende manieren plaatsvinden:

Wel of geen overgang van onderneming? 
De vraag of sprake is van overgang van onderneming is belangrijk omdat het wel of niet verplicht zijn om personeel met de bedrijfsovername over te nemen, van grote invloed kan zijn op het rendabel zijn of worden van de onderneming. De vraag of er sprake is van overgang van onderneming kan gesplitst worden in drie deelvragen, die ieder afzonderlijk positief moeten worden beantwoord:

Bij het onderwerp overgang van onderneming wordt meestal gesproken over een vervreemder en een verkrijger in plaats van een verkoper en een koper. De reden hiervoor is dat overgang van onderneming niet enkel bij een koop/verkoop aan de orde kan zijn maar ook bij verpachting, verhuur, subsidieverstrekking, concessieverlening of outsourcing waarbij de opdracht aan een andere partij wordt gegund. Wij gebruiken daarom ook de woorden vervreemder en verkrijger, als we het hebben over de partijen die bij een overgang van onderneming betrokken zijn.

Gevolgen van overgang van onderneming
Als eenmaal vaststaat dat sprake is van een overgang van onderneming, komt de vervolgvraag aan de orde: wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van de overgang van onderneming? Deze gevolgen kunnen in vier categorieën worden opgesplitst:

 

 

Print of deel dit artikel online