Karakter cao

Karakter cao

Het karakter van de cao cao bepaalt of de werkgever van de cao mag afwijken. Er zijn 2 verschillende soorten.

Bij een minimum-cao mag de werkgever andere afspraken met de werknemer maken dan in de cao staan. De regel is dat het verschil altijd beter is voor de werknemer. Zo kan bijvoorbeeld een hoger loon worden toegekend dan in de cao staat.

Van een standaard-cao mag in beginsel niet worden afgeweken. Ook niet als dat beter is voor de werknemer. Een werknemer mag dus bijvoorbeeld niet een hoger loon krijgen dan in de cao staat.  Dit is alleen anders als in een specifieke cao bepaling is opgenomen dat afwijking mogelijk is. Ruimte om af te wijken zou ook nog kunnen worden bewerkstelligd als in de cao een zgn. hardheidsclausule is opgenomen. Deze clausule zou ruimte kunnen bieden om ondanks het standaard karakter van de cao af te wijken, zodat er met de individuele medewerker nog andere afspraken kunnen worden gemaakt.

 

Print of deel dit artikel online