Home

Welkom bij OWL Juridisch Advies

OWL Juridisch Advies: is er voor u

Of u werkgever of werknemer bent. Het maakt niet uit. Wij richten ons op de beantwoording van vragen en het oplossen van arbeidsrechtelijke problemen. Door op beide fronten werkzaam te zijn, blijven onze juristen scherp. Doel is steeds onze klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit een wereld van verschil. Emotie legt het dan af tegen een zakelijke benadering. Of u werkgever of werknemer bent: de juristen van OWL Juridisch Advies houden u een spiegel voor en schetsen mogelijke uitkomsten. Samen wordt gezocht naar het beste resultaat. Als het niet hoeft, dan wordt er door ons zeker niet geprocedeerd.

Wij bieden advies, ondersteuning en/of begeleiding bij:

 • structureren van personele zaken;
 • opstellen van reglementen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden;
 • beschrijven van werkprocessen: van functieprofiel tot kaders voor functioneren en beoordelen;
 • hanteren en oplossen van conflicten;
 • ontslagzaken en eventueel voeren van gerechtelijke procedures;
 • schrijven van Sociaal Plan, onderhandelingen met vakbonden en uitvoering van Sociaal Plan;
 • ontmanteling en/of omzetting van organisaties.

OWL Juridisch Advies heeft ervaring in de sectoren:

 • Zorg en Welzijn (Ziekenhuizen, verpleeg- en zorginstellingen, welzijnsorganisaties);
 • Rijk, Gemeenten, Provincies (o.a. B3-instellingen, Gemeenschappelijke Regelingen);
 • Kunst en Cultuur (Theaters/schouwburgen, muziekscholen en instellingen voor creativiteitsontwikkeling);
 • Midden- en kleinbedrijf (horeca, schoonmaak, metaal- en procesindustrie, sportscholen, administratiekantoren, bouw- en installatietechniek);
 • Onderwijs (PO, Mbo, Hbo en universiteiten);
 • Landbouw, natuur en milieu
 • Transport over zee en over de weg.
Lees hier de laatste ontwikkelingen