Geheimhoudingsbeding
Home » Diensten » Werknemer » Arbeidsovereenkomst » De arbeidsovereenkomst » Geheimhoudingsbeding
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Geheimhoudingsbeding

Het is begrijpelijk dat een werkgever zijn bedrijfsgeheimen wil beschermen. Daarvoor kan de werkgever een geheimhoudingsbeding opnemen. Meestal wordt een boete opgenomen om schending van het beding te ontmoedigen. In sommige gevallen is de werknemer niet gehouden aan het geheimhoudingsbeding (bijv. klokkenluidersregeling en misstanden in de onderneming). Of sprake is van een dergelijke situatie kunnen de juristen van OWL Juridisch Advies u vertellen. Als geen geheimhoudingbeding is opgenomen, betekent dat voor de werknemer geen vrijbrief om bedrijfsgeheimen te delen. Op grond van goed werknemerschap behoort u dat niet te doen.

 

Print of deel dit artikel online