Gedragscode
Home » Diensten » Werkgever » Personele zaken » Gedragscode

Gedragscode

Het invoeren van een gedragscode kan voor sommige ondernemers als een overdreven maatregel in de oren klinken. Het kan echter een bijzonder nuttig document zijn, die helderheid schept bij werknemers. Zij weten dan beter wat er van hen verwacht wordt, en het is duidelijk wat wel en niet mag. Tevens is het een kader wanneer er een probleem ontstaat ten aanzien van ontoelaatbaar gedrag van een werknemer. Als er onverhoopt een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd, vormt een gedragscode het bewijs dat het gedrag in kwestie niet getolereerd wordt. Hebt u geen gedragscode of anderszins vastgelegde regels, dan heeft dat tot gevolg dat de rechter niet kan toetsen of er binnen de onderneming bepaalde regels gelden ten aanzien van het ontoelaatbare gedrag. Dit maakt dat in beginsel veel gedrag als toelaatbaar wordt aangenomen. Ontslag zal dan niet snel worden verleend.

Doelstelling gedragscode
In een gedragscode wordt meestal eerst de doelstelling van het document geformuleerd. Naast het verschaffen van duidelijkheid en het scheppen van een prettige werksfeer kunnen hierin de algemene doelstellingen van de werkgever worden opgenomen. Vervolgens wordt het gewenste en ongewenste gedrag in algemene termen beschreven en wordt ingegaan op specifieke situaties die relevant zijn voor de onderneming. Dit kan worden onderverdeeld in intern gedrag en gedrag tegenover externen.

In een gedragscode kunnen bepalingen worden opgenomen over:

  • Seksuele intimidatie, drugs en alcohol, te laat komen;
  • Privégebruik van ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen;
  • Roken onder werktijd;
  • Privégebruik van e-communicatie onder werktijd, communicatie over het werk en de werkgever via social media;
  • Belangenverstrengeling, cadeaus en giften;
  • Delen van klantinformatie met vrienden, familie, kennissen, concurrenten of pers.

Overtreding gedragscode
Bij overtreding van de gedragscode moeten sancties volgen. In de gedragscode kan, indien gewenst, opgenomen worden welke sancties voor welke overtredingen gelden. Een gedragscode, die niet wordt gehandhaafd, zal niet lang serieus genomen worden door uw werknemers. Neem overtredingen dus mee in functionerings- of beoordelingsgesprekken.

Print of deel dit artikel online