Arbeidsomstandigheden
Home » Diensten » Werknemer » Arbeidsovereenkomst » Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

Het doel van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wat staat er in de Arbowet? Deze wet bevat veel voorschriften zodat de werknemer in een gezonde en veilige omgeving kan werken. Daarnaast beschrijft de Arbowet precies de taken en mogelijkheden die de werkgever, de werknemers, de ondernemingsraad, de arbodienst en de Arbeidsinspectie hebben.

De werkgever moet aandacht schenken aan:

 • Een veilige en gezonde organisatie van het werk;
 • Het voorkomen en beperken van risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers;
 • Een veilige en op de werknemer afgestemde inrichting van de arbeidsplaatsen, werkmethoden en arbeidsmiddelen;
 • De variatie en tempo van de arbeid;
 • Maatregelen bij gevaar en ongevallen;
 • Het voorkomen en beperken van ziekteverzuim van werknemers;
 • Het begeleiden van zieke werknemers;
 • Het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld.

Door nieuwe Arbowetgeving heeft de werknemer sinds 1 juli 2017 de volgende rechten: 

 • Open spreekuur: In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur.
 • Second opinion: Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.
 • Klachtenprocedure: Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.
Print of deel dit artikel online