Werktijdverkorting en B3-instellingen: op de valreep tijdelijk gered met de ‘Corona-maatregel’ Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)!
Home » Actueel » Werktijdverkorting en B3-instellingen: op de valreep tijdelijk gered met de ‘Corona-maatregel’ Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)!

Werktijdverkorting en B3-instellingen: op de valreep tijdelijk gered met de ‘Corona-maatregel’ Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)!

18 maart 2020

 

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Wnra (Wet Normalisering Rechtpositie Ambtenaren) hebben wij via ‘Actueel’ op de website van OWL juridisch Advies berichten gepubliceerd over het wel en wee van B3-instellingen en de keuzes, die gemaakt kunnen worden om de marktpositie van ondernemingen met de B3-status te kunnen behouden of zelfs te verbeteren.

Het afgelopen jaar hebben veel B3-instellingen een U-bocht gemaakt om de ambtelijke rechtspositie van werknemers in stand te houden en de ooit geplande privatisering toch niet af te maken. De Wnra bood een mooie kans om dat wel te doen. Naar verluid hebben relatief veel B3-instellingen deze kans laten lopen.

Bij B3-instellingen zijn reserves voor grote en onverwachte loonkosten in het algemeen niet aangehouden. In het verleden zijn daarover vaak geen sluitende afspraken gemaakt, alhoewel het aanwijzingsbesluit daartoe wel noodzaakte. Daardoor kan de onderneming met de B3-status relatief snel in financiële problemen komen als zich onverwachte ontwikkelingen voordoen.

Het COVID-19 virus of het coronavirus was een onverwachte ontwikkeling, die B3- instellingen in grote problemen had kunnen brengen door het effect van de werktijdverkorting (wtv) die via WW-uitkeringen en ERD (eigenrisicodragerschap) voor rekening van de B3-instelling komt. Op de valreep biedt de introductie van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ondernemingen met de B3-status een uitkomst. Met de komst van de NOW kunnen loonkosten gedurende 3 maanden (met de mogelijkheid tot verlenging) tot 90% worden gesubsidieerd.

Wij adviseren u graag om in de komende tijd samen met ons te bezien hoe duurzaam ondernemen eruit ziet voor uw organisatie/B3-instelling en om waar te nemen of de B3-status voor uw onderneming nog wel voordelen kent of alleen nadelen en (grote) risico’s met zich brengt.

Lees hier meer over invoering van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die in de plaats treedt van de regeling Werktijdverkorting (wtv).

Meer weten over dit onderwerp?

Lees hier meer nieuwsartikelen uit het ‘B3-dossier’:

Lees meer informatie over ‘B3-instellingen’ in onze kennisbank:

Print of deel dit artikel online

Meer informatie? Neem contact met ons op:

Mr. Rianne Wubs

Mr. Rianne Wubs is sedert 2005 de drijvende kracht achter OWL Juridisch Advies.

Rianne studeerde Nederlands recht met de specialisatie Sociaal Economisch recht en Ondernemingsrecht aan de RUG. Meer informatie

Specialismen: Arbeidsrecht, ontslagrecht

050 302 35 66