Minimumvereisten voor zeevarenden
Home » Diensten » Zeevarende » (Inter)nationale wet- en regelgeving » Minimumvereisten voor zeevarenden

Minimumvereisten voor zeevarenden

De minimumleeftijd voor zeevarenden op een schip is 16 jaar. De zeevarende:

  • Moet medisch gezien in staat zijn om taken op zee te vervullen;
  • Beschikken over een geldige geneeskundige verklaring;
  • Aantoonbaar opgeleid en gekwalificeerd zijn om taken aan boord te verrichten;
  • Toegang hebben tot een doeltreffend en goed gereguleerd werving- en arbeidsbemiddelingssysteem.

 

Print of deel dit artikel online