Minimumvereisten voor zeevarenden
Home » Diensten » Zeevarende » (Inter)nationale wet- en regelgeving » Minimumvereisten voor zeevarenden
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Minimumvereisten voor zeevarenden

De minimumleeftijd voor zeevarenden op een schip is 16 jaar. De zeevarende:

  • moet medisch gezien in staat zijn om taken op zee te vervullen;
  • beschikken over een geldige geneeskundige verklaring;
  • aantoonbaar opgeleid en gekwalificeerd zijn om taken aan boord te verrichten;
  • toegang hebben tot een doeltreffend en goed gereguleerd werving- en arbeidsbemiddelingssysteem.

 

Print of deel dit artikel online