Andere reden
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Andere reden

De werkgever kan ook om ontslag vragen op grond van een andere reden dan de zojuist genoemde redenen. Het is niet de bedoeling dat de werkgever een dergelijk verzoek doet om de andere ontslaggronden te omzeilen. De reden die wordt aangevoerd moet volledig onderbouwd zijn, het is niet toegaan om meerdere bovengenoemde gronden te combineren. Welke situaties vallen wel onder deze categorie? De wetgever heeft een aantal voorbeelden genoemd: detentie, illegaliteit van de werknemer en het niet beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Uit jurisprudentie (uitspraken) blijkt dat er meerdere situaties onder deze reden/ontslaggrond kunnen vallen.

Op 9 april 2018 is het Concept wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (de Wab) in consultatie gebracht. Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor een schriftelijke behandeling. De Wab beoogt toe te staan dat meerdere ontslaggronden gecombineerd mogen worden en voldoende zijn om ontslag op de i-grond te verlenen. Als een rechter de arbeidsovereenkomst gaat ontbinden op basis van de i-grond, kan hij de werknemer een extra vergoeding toekennen. Deze vergoeding komt bovenop de transitievergoeding en mag niet meer bedragen dan de helft van de transitievergoeding. Zoals gezegd, het vermoeden is gerechtvaardigd dat deze wettelijke bepaling er wel gaat komen per 1 januari 2020.

Print of deel dit artikel online