Andere reden

Andere reden

De werkgever kan ook om ontslag vragen op grond van een andere reden dan de zojuist genoemde redenen. Het is niet de bedoeling dat de werkgever een dergelijk verzoek doet om de andere ontslaggronden te omzeilen. De reden die wordt aangevoerd moet volledig onderbouwd zijn. Welke situaties vallen wel onder deze (rest)categorie? De wetgever heeft een aantal voorbeelden genoemd zoals; detentie, illegaliteit van de werknemer en het niet beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Uit jurisprudentie (uitspraken) blijkt dat er meerdere situaties onder deze reden/ontslaggrond kunnen vallen.

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is er een ontslaggrond bijgekomen (I-grond). De werkgever mag met deze grondslag twee of meer redenen voor ontslag samenvoegen (cumuleren). Gaat de rechter over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan kan hij (niet verplicht) een extra vergoeding toekennen (van maximaal de helft van de transitievergoeding) om de werknemer te compenseren voor het samenvoegen van gronden. Deze vergoeding komt bovenop eventueel andere vergoedingen. Daarmee is het voor een werkgever mogelijk om een arbeidsovereenkomst te ontbinden in situaties waarin (nog) geen volledig dossier aanwezig is en die zien op één ontslaggrond. Deze mogelijkheid is echter wel beperkt. Het is niet mogelijk om onvolledige ontslaggronden door middel van de I-grond te repareren. In hoeverre samengevoegde ontslaggronden onder de I-grond kunnen vallen is op dit moment nog onduidelijk.

Print of deel dit artikel online