Langdurige arbeidsongeschiktheid
Home » Diensten » Werkgever » Ontslagrecht » Ontslaggronden en -route » Langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid

UWV beoordeelt volgens een toetsingskader of de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een reden is voor ontslag. De werkgever moet aannemelijk maken dat:

  • De werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet meer kan verrichten;
  • De werknemer niet binnen 26 weken kan herstellen voor het verrichten van zijn werk;
  • De werknemer niet binnen 26 weken zijn werk in aangepaste vorm kan verrichten;
  • De werknemer niet binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere
    passende functie, ook niet met behulp van scholing;
  • De termijn van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) voorbij is.
Print of deel dit artikel online