Opzegverbod
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Ontslagrecht » Opzegverbod

Opzegverbod

Bij het ontslag van werknemers is het altijd belangrijk om na te gaan of er sprake is van een opzegverbod. Als dat het geval is, kan de werkgever de werknemer niet rechtsgeldig ontslaan.
In de volgende situaties geldt het opzegverbod en mag u uw werknemer niet ontslaan:
• tijdens de eerste 2 jaar ziekte van uw werknemer;
• als u tijdens de ziekte van uw werknemer volgens UWV onvoldoende aan de re-integratie van uw werknemer heeft gedaan;
• tijdens de zwangerschap en het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer;
• als de werknemer na het bevallingsverlof nog steeds ziek is door de zwangerschap of de bevalling;
• als uw werknemer op een kandidatenlijst staat of lid is van een OR of PVT of Arbo commissie (tot 2 jaar)
• als uw werknemer Arbo deskundige is;
• als uw werknemer de (buitenlandse) militaire dienstplicht of vervangende dienst vervult;
• als er sprake is van een opzegverbod vergelijkbaar met één van de hiervoor genoemde opzegverboden.

Ook mag u uw werknemer niet ontslaan:
• wegens een overgang van onderneming;
• omdat uw werknemer lid is van een vakbond of deelneemt aan vakbondsactiviteiten;
• omdat uw werknemer ouderschapsverlof of zorgverlof wil opnemen.
• als uw werknemer een functionaris gegevensbescherming is en de uitvoering van zijn taken de reden voor ontslag is.

Er zijn uitzonderingen op de opzegverboden. In de volgende situaties mag u de arbeidsovereenkomst toch opzeggen:
• De werknemer gaat schriftelijk akkoord met ontslag (en komt daar niet binnen 14 dagen op terug);
• De werknemer zit nog in zijn proeftijd;
• De werknemer wordt op staande voet ontslagen;
• De werkzaamheden van de onderneming eindigen volledig; deze uitzondering geldt niet bij zwangerschaps- of bevallingsverlof;
• De werknemer bereikt de AOW-leeftijd.

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt ook niet in de volgende situaties:
• De werknemer wordt ziek nadat UWV uw ontslagaanvraag heeft ontvangen;
• De werknemer werkt niet mee aan zijn re-integratie en heeft daar geen goede reden voor;
• De werknemer is langer dan 2 jaar ziek (en er is geen loonsanctie aan u opgelegd).

Print of deel dit artikel online