Economische eenheid

Economische eenheid

Een economische eenheid is een geheel van georganiseerde middelen, waarmee een (al dan niet hoofdzakelijke) economische activiteit wordt uitgevoerd. Met ‘een geheel van georganiseerde middelen’ wordt (een combinatie van) een groep werknemers, gebouwen, inventaris, machines, klantenbestand, goodwill of andere (im)materiële activa bedoelt. Een economische activiteit is iedere activiteit die bestaat uit het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt. De economische activiteit moet een eigen doelstelling hebben. Het maakt daarbij niet uit of het om een interne of externe doelstelling gaat of om hoofd- of nevenactiviteiten. Het kan gaan om overgang van één, meerdere of alle onderdelen van een bedrijf of organisatie. Ook een afdeling kan dus een economische eenheid zijn. De omvang van de economische eenheid is niet bepalend. Zo kan één schoonmaakmedewerker de ‘afdeling schoonmaak’ zijn. Ook is niet noodzakelijk dat het om een commercieel bedrijf gaat. De onderneming hoeft op het tijdstip van overgang geen actieve onderneming te zijn maar de exploitatie ervan moet in feite door de nieuwe ondernemer worden voortgezet of hervat met dezelfde of soortgelijke bedrijfsmiddelen.

Print of deel dit artikel online