Werkgever
Home » Diensten » Werkgever

Werkgever

OWL Juridisch Advies: uw adviseur bij arbeidsconflicten of moeizame arbeidsverhoudingen
OWL Juridisch Advies is graag uw vraagbaak en sparringpartner. Komt u er niet helemaal uit hoe uw personele probleem op te lossen of wilt u bevestiging dat u op de goede weg zit? Bel gerust en leg uw vraag voor. Kunnen wij uw vraag direct telefonisch beantwoorden, dan zijn daar geen kosten aan verbonden! Uw vraag per e-mail stellen kan ook.

OWL Juridisch Advies biedt werkgevers ondersteuning en begeleiding bij:
Personeelszaken, functioneringstrajecten, ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, arbeidsconflicten, vaststellingsovereenkomsten, ontslag (rechtbank en UWV), ontslagvergoedingen, uitkeringen, bedrijfsovername, fusie of splitsing, reorganisatie en sociaal plan.

Maak gebruik van onze expertise:
Op de website van OWL Juridisch Advies treft u een veelheid aan informatie aan. Het zijn kaders en die zijn enkel richtinggevend. Het is onze intentie om u enigszins wegwijs te maken als u tegen problemen aan loopt. Wij helpen u graag verder met een op maat gesneden oplossing als u ons uw vraagstelling voorlegt.

____________________________________________________________________________________

Investeer, neem er tijd voor
Als de nood aan de man is (bijvoorbeeld functioneringsproblemen en/of ontslag), helpen wij graag. Maar wacht niet tot er ‘nood’ is. Ons motto is: voorkomen is beter dan genezen. Maak tijd vrij voor een persoonlijk gesprek met OWL.

In het gesprek bekijken wij samen met u:

  • Of u personeelsdossiers goed opbouwt;
  • Of u grip heeft op het functioneren van uw werknemers;
  • Hoe het met uw werknemers en hun ziekteverzuim gesteld is;
  • Hoe het zit met de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden;
  • In hoeverre er gedragsregels zijn opgesteld en afgesproken.

De arbeidsmarkt is heden ten dage krap. Weet hoe u een aantrekkelijke werkgever wordt. Denk in termen van kansen voor werknemers. Bied persoonlijke ontwikkelplannen en passende scholingsfaciliteiten aan.

Regel uw personeelszaken, begin er samen met ons aan.

Print of deel dit artikel online