Boventalligheid en Van Werk Naar Werk (VWNW)
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Ontslagrecht » Boventalligheid en Van Werk Naar Werk (VWNW)

Boventalligheid en Van Werk Naar Werk (VWNW)

OWL Juridisch Advies biedt ondersteuning en begeleiding bij:

Reorganisatie
Reorganisatieontslag is gebonden aan een aantal formaliteiten die allen in acht moeten worden genomen door de werkgever.

Boventalligheid
Boventalligheid houdt in dat een functie vervalt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Meestal heeft de werkgever de intentie het aantal personeelsleden te verminderen. Een werknemer is boventallig als deze wegens reorganisatie niet kan terugkeren in de formatie na de reorganisatie.

Van Werk Naar Werk
De Van-Werk-Naar-Werkdienstverlening is erop gericht om werkenden van huidige baan in een andere baan geplaatst te krijgen zonder tussenkomst van een WW-uitkering. Voor de sectoren bij de overheid gelden verschillende trajecten:

Van Werk Naar Werk bij het Rijk
Van Werk Naar werk bij de Provincie
Van Werk Naar Werk bij de Gemeente

Print of deel dit artikel online