Functieprofiel

Functieprofiel

Om meerdere redenen is een functieprofiel nuttig. Zo kunt u de tekst gebruiken voor een personeelsadvertentie en geeft het functieprofiel u houvast tijdens de brievenselectie en het selectiegesprek. Het functieprofiel is ook belangrijk voor de werknemers die in dienst zijn, om als maatstaf bij de jaarlijkse beoordeling van een werknemer te gebruiken. Daarnaast is het profiel noodzakelijk voor een goede onderbouwing van ontslag wegens disfunctioneren.

Wat staat er meestal in een functieprofiel:

  • Functienaam;
  • Positie van de functie;
  • Taken en verantwoordelijkheden;
  • Competenties;
  • Arbeidsvoorwaarden.
Print of deel dit artikel online