Scholing en duurzame inzetbaarheid
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Personele zaken » Functioneren van de werknemer » Scholing en duurzame inzetbaarheid
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Scholing en duurzame inzetbaarheid

Voor de overheidswerkgever geldt thans geen wettelijke scholingsplicht. Veelal is scholing een item in arbeidsvoorwaardenregelingen of interne regelingen bij de overheid. Dat wordt straks anders als de Wnra in werking treedt. Dan is de Wet Werk en Zekerheid van toepassing.

Op basis van de Wet Werk en Zekerheid heeft u als werkgever sinds 1 juli 2015 een wettelijke scholingsplicht. Deze scholingsplicht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW 7:611a). U moet zorgen dat de werknemer door scholing zijn taken blijvend op een goede manier kan uitvoeren. Daarnaast moet u een werknemer omscholen wanneer zijn functie vervalt of wanneer hij zijn functie niet meer kan vervullen. Werknemers moeten daarvoor breed en duurzaam inzetbaar zijn. Het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis bevordert deze inzetbaarheid. Daarnaast moet de (om)scholingsplicht eventueel ontslag zoveel mogelijk voorkomen.

De overheid als aantrekkelijke werkgever
Goede scholing zorgt dat uw personeel beter functioneert. Bovendien maakt het uw organisatie aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers.

 

Print of deel dit artikel online