Scholing en duurzame inzetbaarheid
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Personele zaken » Functioneren van de werknemer » Scholing en duurzame inzetbaarheid

Scholing en duurzame inzetbaarheid

Met inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020, geldt ook voor overheidswerkgevers de scholingsplicht van artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek. Voor deze datum was de scholingsplicht niet wettelijk geregeld voor de overheidswerkgever. Veelal was scholing een item in arbeidsvoorwaardenregelingen of interne regelingen bij de overheid.

De wettelijke scholingsplicht is geïntroduceerd door de Wet Werk en Zekerheid (1 juli 2015). U moet als werkgever zorgen dat de werknemer door scholing zijn taken blijvend op een goede manier kan uitvoeren. Daarnaast moet u een werknemer omscholen wanneer zijn functie vervalt of wanneer hij zijn functie niet meer kan vervullen. Werknemers moeten daarvoor breed en duurzaam inzetbaar zijn. Het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis bevordert deze inzetbaarheid. Daarnaast moet de (om)scholingsplicht eventueel ontslag zoveel mogelijk voorkomen.

De overheid als aantrekkelijke werkgever
Goede scholing zorgt dat uw personeel beter functioneert. Bovendien maakt het uw organisatie aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers.

 

Print of deel dit artikel online