Ketenregeling (Wab)

Ketenregeling (Wab)

De ketenregeling is een wettelijke regeling waarin is bepaald hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten een werkgever opeenvolgend mag aanbieden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De regeling staat vermeld in artikel 7:668a BW.  Door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is er per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

 • Er méér dan drie opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gegeven, óf;
 • De duur van maximaal drie arbeidsovereenkomsten samengenomen langer is dan 36 maanden.

Tussenliggende periode
Als tussen de arbeidsovereenkomsten een periode ligt van meer dan zes maanden, dan begint de telling opnieuw. Men spreekt ook wel van de 3-3-6 regeling:

 • Drie arbeidsovereenkomsten
 • Samengeteld voor de duur van maximaal drie jaren
 • Met tussenliggende periodes van ten hoogste zes maanden.

Opvolgende werkgevers
Als een werknemer meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gehad voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers, dan kan er ook (stilzwijgend) sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld u heeft uw huidige werk bij uw huidige werkgever eerst via een uitzendbureau verricht. Wilt u weten of in uw geval sprake is van opvolgend werkgeverschap? Neemt u dan telefonisch contact met ons op: 050 – 302 35 66.

Ketenregeling van de Wab of van de WWZ?
Deze wetgeving is van toepassing als de eerste of de tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 januari 2020. Als de tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst is geëindigd voor 1 januari 2020 dan geldt de ketenregeling van de WWZ.

Uitzondering: collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over de ketenregeling. De afspraken in de cao gaan dan voor. De mogelijkheden om af te wijken zijn wel beperkt. Een cao mag in de volgende gevallen afwijken de ketenregeling:

 • Uitzendovereenkomst(en): In een cao kan zijn afgesproken dat het aantal arbeidsovereenkomsten kan worden verhoogd naar maximaal zes. En kan de periode, waarin de arbeidsovereenkomsten gegeven mogen worden, maximaal worden verlengd tot ten hoogste vier jaar.
 • Aard bedrijfsvoering: Omwille van de aard van de bedrijfsvoering kan de grens van het aantal arbeidsovereenkomsten worden verhoogd naar maximaal zes. En kan de periode, waarin de arbeidsovereenkomsten gegeven mogen worden, maximaal worden verlengd tot ten hoogste vier jaar.
 • Bepaalde functies en sectoren: Bepaalde sectoren werken veelal of alleen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Voor deze sectoren kunnen andere regels gelden. Dit is bepaald in wet- en regelgeving. De afwijkende regels zijn opgenomen in de betreffende cao’s.

Wilt u weten of voor uw arbeidsovereenkomst een cao geldt (en welke)? Neemt u dan telefonisch contact met ons op: 050 – 302 35 66.

Overige uitzonderingen:

 • Leeftijd < 18 jaar: De ketenregeling geldt niet voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.
 • Opleiding: Als de arbeidsovereenkomst vooral is gesloten om een werknemer op te leiden, dan kan bij cao de ketenbepaling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn verklaard.
 • BBL-trajecten: Arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor de beroepsbegeleidende leerweg tellen niet mee voor de ketenregeling. Het maakt daarbij geen verschil wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan of is geëindigd.
 • AOW-gerechtigden: Als de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt dan begint de keten opnieuw te lopen en mag maximaal zes keer een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een periode van maximaal vier jaar worden aangeboden.
 • Terugkerend tijdelijk werk: Voor terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar gedaan kan worden kan de tussenliggende periode in de cao verkort worden tot drie maanden. Dit geldt ook voor ander werk dan seizoenswerk.
 • Bestuursfuncties: Als het gaat om een bestuursfunctie bij een bedrijf of een organisatie dan mag in een schriftelijke overeenkomst (dus ook een cao) van de ketenregeling worden afgeweken.
 • Arbeidsovereenkomst van 36 maanden of langer: Deze arbeidsovereenkomst mag eenmalig worden verlengd met een arbeidsovereenkomst voor de duur van drie maanden.

Wilt u weten of voor uw situatie een uitzondering geldt? Neemt u dan telefonisch contact met ons op: 050 – 302 35 66.

Meer weten over dit onderwerp?
Lees hier meer over cao en arbeidsvoorwaarden
Lees hier meer over een nul-urencontract
Lees hier meer over een min-maxcontract

Print of deel dit artikel online