OWL Juridisch Advies en B3-instellingen
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Publieke taken en private uitvoering » OWL Juridisch Advies en B3-instellingen

OWL Juridisch Advies en B3-instellingen

Het gebeurt enkele jaren na de eeuwwisseling steeds vaker dat ‘overheidsstichtingen’ of B3-instellingen failliet gaan of geliquideerd moeten worden. Voorbeeld is het faillissement van de Capelse Muziekschool in 2008, maar ook het faillissement van Kunst en Cultuur Overijssel (hierna: KCO).

KCO komt in 2012 in zwaar weer terecht als de provincie Overijssel de cultuurnota 2013-2016 uitbrengt. Daarin is geen vaste subsidie meer opgenomen voor de stichting die zich al 50 jaar inzet voor kunst en cultuur in Overijssel. “Het faillissement is vermoedelijk een gevolg van het dichtdraaien van de subsidiekraan”, zei de curator in een eerste reactie. Bij KCO werkten 30 personen. Zij kregen eind september 2012 al een collectieve ontslagbrief op de deurmat van het bestuur. Zonder vaste subsidiestroom wilde het bestuur van KCO niet gedwongen worden tot de uitvoering van een onhaalbare opdracht. Er waren namelijk te weinig middelen voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Veel vergelijkbare besturen en overheden denken er in deze periode hetzelfde over. Er vindt min of meer een kaalslag plaats in deze sectoren. Belangrijk is echter wel om in dit soort gevallen op zoek te gaan naar de veroorzaker van het probleem. Daaraan ging men bij het KCO voorbij. Het blijkt dikwijls dat de onvolledig een gebrekkige privatisering niet simpel weg afgewenteld kan worden op de werknemer.

Mr. Rianne Wubs en Mr. Marije Ekamper van OWL Juridisch Advies en Prof. Dr. Heinrich Winter van Pro Facto werkten samen aan de omzetting, transitie of reorganisatie van aan de overheid verwante organisaties (B3-instellingen). Heinrich hield zich bezig met de bestuurlijk politieke kant van de zaak. De ontwikkeling van een plan en het draagvlak in de politiek). Rianne richtte zich op de arbeidsrechtelijke kant van de omzetting. Marije richtte zich heel specifiek op het aspect ‘sociaal verzekeringsrecht’. Zij rekende de transitiegevolgen in rechtsposities door.

Het samen optrekken heeft in 2007-2009 geleid tot de totstandkoming van de Coöperatie Kunstbedrijven. De docenten van de voormalige Gemeenschappelijke Muziekschool Westerkwartier te Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn zijn van ambtenaar ondernemer geworden. Het eindresultaat was en is dat de docenten kunnen buigen op verbetering van de kwaliteit van muziekonderwijs. Voor de gemeenten is het een stuk aantrekkelijker geworden om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het muziekonderwijs. De kosten van kunst en cultuur zijn voor de gemeenten sterk beperkt en het onderwijs is er gebleven en vooral beter geworden! Van 2011-2013 werd  de transitie van Globe Centrum voor Kunst en Cultuur in Hilversum voltooid. Ton Temme publiceerde erover in Kunstconnectie (nieuwsbrief Nr.14, van 2 oktober 2012). In de periode van 2012-2015 gingen de ondernemers van het Cultuurcentrum De Waldsâng in Noord Oost Fryslân van start. Ook dat proces is door voornoemd team voorbereid, begeleid en uitgevoerd.

Neem contact met OWL op als u wilt weten wat de mogelijkheden van uw organisatie zijn en hoe u er voor staat.

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees hier meer nieuwsartikelen uit het ‘B3 dossier’:

Lees meer informatie over ‘B3-instellingen’ in onze kennisbank:

Print of deel dit artikel online