Wettelijke regels cao

Wettelijke regels cao

De regels voor een cao zijn vastgelegd in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (de Wet CAO), de Wet op de loonvorming (de WLV) en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (de Wet AVV).

Print of deel dit artikel online