Bedrijfsovername, fusie of splitsing
Home » Diensten » Werkgever » Bedrijfsovername, fusie of splitsing

Bedrijfsovername, fusie of splitsing

OWL Juridisch Advies ondersteunt werkgevers in arbeidsrechtelijke aspecten van de bedrijfsovername

Het vaststellen van de gevolgen die bedrijfsovername met zich meebrengt, is een complex vraagstuk. OWL Juridisch Advies kan u helpen met de arbeidsrechtelijk aspecten van een bedrijfsovername, fusie of splitsing. Zowel vóór als na de overname. Ook hebben wij algemene kennis van het ondernemingsrecht en kunnen wij adviseren over contracten, verschillende rechtsvormen of de verplichtingen ten aanzien van de ondernemingsraad. Wij doen onderzoek op de informatie, die u als werkgever aandraagt en komen met een voorstel en/of een oplossing.

Lees hier informatie over de bedrijfsovername onder andere de verschillende manieren van bedrijfsovername (juridische fusie, activa-passiva transactie, aandelenoverdracht), wel of geen overgang van onderneming (economische eenheid, overgang als gevolg van overeenkomst, economische eenheid en identiteit) en de gevolgen van overgang van onderneming (werknemer treedt van rechtswege in dienst bij verkrijger, arbeidsvoorwaarden gaan over op verkrijger, werknemer geniet ontslag bescherming bij verkrijger, werkgever moet betrokken partijen informeren over de overgang van onderneming).

Lees hier informatie over onderzoek binnen het verkoopproces.

Lees hier informatie over medezeggenschap onder andere verplichtingen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor bedrijfsovernames (ondernemingsraad en verplichting tot instellen, adviesrecht, instemmingsrecht)

Print of deel dit artikel online