Voorspoedige re-integratie

Voorspoedige re-integratie

Werk aan een voorspoedige re-integratie met de volgende aandachtspunten:

 • Zorg voor een goed beleid met betrekking tot verzuim.
 • Blijf contact houden met de medewerker. Zo blijft de medewerker betrokken bij de onderneming en ontstaat er geen barrière met de werkvloer en collega’s.
 • Probeer de medewerker te activeren voor werk, al is het maar voor een paar uur per week.
 • Start de re-integratie zodra bekend is over welke functionele mogelijkheden de zieke werknemer nog beschikt.
 • Neem als uitgangspunt hetgeen dat de werknemer nog wel kan, in plaats van wat de werknemer niet kan.
 • Laat het UWV of uw arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken.
 • Wijs ook uw werknemer voldoende op diens verplichtingen.
 • Vraag hulp van uw arbodienst of re-integratiebedrijf. Gebruik daarbij wel uw gezond verstand en wees kritisch op de ingeschakelde deskundigen. Werk samen, maar houd de controle, de werkgever is eindverantwoordelijke in het gehele ziekteproces, ook voor de inzet van deskundigen zoals een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbodienst.
 • Houd tijdens het gehele ziekteproces een duidelijk dossier bij. UWV toetst de re-integratie inspanningen op tijdigheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid.
 • Zet op tijd een arbeidsdeskundige in die kan onderzoeken of de werknemer het eigen werk kan hervatten, of dat er passend werk binnen het eigen bedrijf is. Dit heet spoor 1 en doet u bij voorkeur in het 1e jaar van ziekte, mits re-integratie mogelijk is.
 • Zet op tijd spoor 2 in als blijkt dat werknemer niet terug kan keren in het eigen bedrijf. Hierbij kijkt u of re-integratie mogelijk is bij een ander bedrijf. Samenloop van spoor 1 en 2 is in bepaalde gevallen mogelijk.
 • Vraag een deskundigenoordeel (DO) aan bij UWV als de re-integratie stagneert of als u het niet eens bent met de bedrijfsarts. Het DO is een tussentijds oordeel over de re-integratie. Hierdoor weet u of u op de goede weg bent.
 • Zet een mediator in bij meningsverschillen of conflicten met uw werknemer.
 • Werk samen met andere ondernemingen voor de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever.
 • Ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt bij een structurele beperking wegens ziekte/gebrek.
 • U kunt een verlenging van de loondoorbetalingverplichting aanvragen bij UWV. Telkens met drie maanden. Dit lijkt onlogisch, maar in deze drie maanden kunt u bij het verwachten van een loonsanctie alsnog proberen aan uw verplichtingen te voldoen. De kosten zijn bij succes lager dan de kosten van een loonsanctie.
Print of deel dit artikel online