Transitievergoeding
Home » Diensten » Werknemer » Ontslagrecht » Transitievergoeding

Transitievergoeding

Bij ontslag op initiatief van uw werkgever (of als uw werkgever uw tijdelijke contract niet verlengt) heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). De vergoeding kan worden gebruikt voor het volgen van een opleiding om zo gemakkelijker een andere baan te vinden, maar dit is niet verplicht.

Sinds de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans kan de werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst aanspraak maken op de transitievergoeding. Dus ook als de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd. In de volgende gevallen is er meestal geen recht op een transitievergoeding:

  • Als de werknemer de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • Als de werknemer jonger dan achttien jaar is en maximaal twaalf uren per week werkt;
  • Als het einde van het dienstverband het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Als de werkgever in staat van faillissement is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend (of op hem de WSNP van toepassing is).

Hoogte
De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de hoogte van het salaris en de duur[1] van het dienstverband. De transitievergoeding is voor:

  • Hele dienstjaren: 1/3e van het bruto maandsalaris per dienstjaar;
  • Maanden: over resterende maanden krijgt de werknemer ook 1/3e bruto maandsalaris per dienstjaar, welke wordt gedeeld door 12 (maanden);
  • Dagen: over resterende dagen krijgt de werknemer (het bruto verdiende salaris over de resterende dagen / volledige maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12 maanden).

De vergoeding is vanaf 1 januari 2020 maximaal € 83.000 bruto of 1 jaarsalaris, als dat hoger is. Voor de vaststelling wordt gerekend met het (bruto) maandsalaris bestaande uit: vakantiegeld, eindejaarsuitkering(en), eventuele bonus(sen), ploegentoeslagen, en overwerkvergoedingen.

Let op! Indien u wel recht heeft op een transitievergoeding maar deze niet (of niet geheel) heeft gekregen, dan dient u (om het recht op de transitievergoeding te behouden) binnen drie maanden na het ontslag de rechter in te schakelen!

Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst
Als de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt beëindigd heeft u mogelijk recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dit heeft de Hoge Raad op 14 september 2018 bepaald. Voor een gedeeltelijke transitievergoeding moet sprake zijn van: een noodzaak tot gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid), een verlies van minimaal 20% van de arbeidsuren door de (gedeeltelijke) beëindiging en de verwachting dat het verlies van arbeidsuren blijvend is.

Geen  transitievergoeding
U heeft geen recht op een transitievergoeding: als u zelf ontslag neemt, sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden (partijen mogen dan zelf afspraken maken over een eventuele ontslagvergoeding), in een cao een andere regeling is overeengekomen of een vergelijkbare voorziening is getroffen.

Let op! Als het om de transitievergoeding gaat, dan zijn er veel uitzonderingen (en soms zelfs uitzonderingen op uitzonderingen). Als uw wilt weten wat voor uw situatie geldt, neemt u dan vooral contact met ons op.

[1] Arbeidsovereenkomsten bij een vorige werkgever worden voor de berekening van de duur meegerekend als: er sprake is van opvolgend werkgeverschap; de werkgever heeft een doorstart gemaakt na een faillisement; er sprake is van overgang van onderneming; de oude en de nieuwe werkgever onderdeel zijn van een organisatie (bijv. verschillende locaties)

 

 

 

 

 

Print of deel dit artikel online