Juridische fusie

Juridische fusie

Bij een juridische fusie is er sprake van een samensmelting van twee bedrijven. Daarbij blijft na de samensmelting het ene bedrijf bestaan en verdwijnt het andere bedrijf. Het overblijvende bedrijf treedt juridisch in de plaats van het verdwijnende bedrijf. Dit betekent dat alle contracten, vergunningen, aansprakelijkheden, schulden en tegoeden van rechtswege overgaan op de overblijvende onderneming. Ook die bij de koop niet bekend waren. Als aan de voorwaarden uit de Wet Vennootschapsbelasting wordt voldaan, kan de juridische fusie fiscaal geruisloos plaatsvinden. Bij een juridische fusie kan sprake zijn van overgang van onderneming.

Print of deel dit artikel online