Cao en arbeidsvoorwaarden
Home » Diensten » Werkgever » Personele zaken » Cao en arbeidsvoorwaarden

Cao en arbeidsvoorwaarden

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. Een cao wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Het vaststellen welke cao (verplicht) van toepassing is, kan erg lastig zijn indien u verschillende soorten werkzaamheden binnen uw onderneming verricht, die binnen verschillende sectoren vallen. Het kan zelfs zo zijn dat u verplicht bent twee verschillende cao’s toe te passen, afhankelijk van de soort werkzaamheden die het personeel verricht. Komt u er niet uit welke cao u toe moet passen? Neem dan gerust contact met ons op.

Cao gaat voor op individuele arbeidsovereenkomst
Indien u verplicht bent een cao toe te passen, gaan de afspraken in de cao voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Of u af mag wijken van de cao hangt af van wat de cao daarover bepaalt. Van een standaard cao mag niet ten nadele maar ook niet ten voordele van de werknemer worden afgeweken. Van een minimum cao mag enkel ten voordele van de werknemer worden afgeweken.

Geen cao van toepassing?
Als u zeker weet dat er geen cao van toepassing is, maakt u samen met uw werknemer afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van het arbeidsrecht. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht. U kunt als werkgever ook zelf een personeelshandboek met arbeidsvoorwaarden maken of een arbeidsvoorwaardenregeling, die in de arbeidsovereenkomst wordt vermeld. Ook kunt u er voor kiezen vrijwillig een cao toe te passen. Wij adviseren u graag over welke keuze verstandig is voor uw onderneming.

 

Print of deel dit artikel online