Aandelenoverdracht

Aandelenoverdracht

Een BV of een NV kan aandelen in het bedrijf uitgeven. Bij een aandelenoverdracht verkoopt de aandeelhouder zijn aandelen in een bedrijf aan een ander. Een aandeel geeft de houder daarvan zeggenschap in de onderneming (stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders) en recht op een deel van de winst in de vorm van dividend. Een meerderheidsaandeelhouder heeft een grote zeggenschap in een bedrijf, maar dat betekent niet dat hij volledige controle heeft. Het bestuur van een BV of NV bepaalt wat er binnen de onderneming gebeurt. Het bestuur heeft onder andere in de wet vastgelegde bevoegdheden en plichten. Aandeelhouders kunnen geen directe opdrachten geven aan het bestuur maar zij kunnen bestuurders wel ontslaan. De aankoop van aandelen vindt plaats via een koopovereenkomst. De levering van aandelen moet echter bij notariële akte gebeuren. Bij een aandelenoverdracht zal geen sprake zijn van overgang van onderneming. Dit komt omdat er niet twee ondernemingen betrokken zijn bij een overdracht maar enkel twee aandeelhouders. De onderneming (rechtspersoon) blijft hetzelfde, enkel de zeggenschap wordt door een ander uitgeoefend.

Print of deel dit artikel online