Arbeidsomstandigheden
Home » Diensten » Werkgever » Personele zaken » Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden van een onderneming bepalen de arbeidsbelasting van de individuele werknemer. Werkdruk, werktijden, werkhouding en de inrichting van de werkplek zijn factoren, die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden. Deze factoren kunnen de werknemer zowel fysiek als psychisch beïnvloeden. Met een goed beleid kan de werkgever de arbeidsomstandigheden zo aangenaam mogelijk maken. De overheid houdt via de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) toezicht op de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Wat is er precies veranderd?

  • Met invoering van het basiscontract worden minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.
  • In de vernieuwde Arbowet heeft iedere werknemer het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.
  • De bedrijfsarts moet ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.
  • De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers.
  • De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan kunnen besteden.
  • Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.
  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.
  • De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.
Print of deel dit artikel online