Gedragscode en integriteit
Home » Diensten » Werknemer » Arbeidsovereenkomst » Gedragscode en integriteit

Gedragscode en integriteit

Integer handelen betekent eerlijk, oprecht, onkreukbaar, maar ook fatsoenlijk gedrag. Integer handelen is doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Kortom je houden aan wat je gezegd en wat je beloofd hebt. Integer zijn betekent een functie adequaat en zorgvuldig uitoefenen, met inachtneming van de verantwoordelijkheden en de geldende regels. Integriteit staat onder meer centraal in de hantering en/of handhaving van een gedragscode. Lang niet alle werkgevers hebben een gedragscode op schrift. Er kunnen ook basisnormen en waarden binnen de onderneming worden afgesproken of gelden, die de werknemers kennen of behoren te kennen. Maar als deze normen niet op papier staan, dan is het de werkgever die (in een gerechtelijke procedure) moet aantonen dat deze normen gelden en nageleefd dienen te worden.

Print of deel dit artikel online