Opzegtermijn
Home » Diensten » Werkgever » Ontslagrecht » Opzegtermijn

Opzegtermijn

De opzegtermijn is de termijn, die u als werkgever in acht moet nemen voordat u de arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Zowel bij ontslag via een ontslagvergunning van UWV als bij ontbinding via de kantonrechter, moet in beginsel de opzegtermijn in acht genomen worden. Opzegtermijnen staan in de wet, arbeidsovereenkomst of in een cao. Wel is het zo dat de duur van de procedure bij UWV of de kantonrechter van de opzegtermijn mag worden afgetrokken, mits er een maand opzegtermijn over blijft. Bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer kan de rechter besluiten geen opzegtermijn in acht te nemen.

In de wet (art. 7:672 BW) zijn de volgende opzegtermijn opgenomen:

  • 1 maand bij een dienstverband korter dan 5 jaar;
  • 2 maanden bij een dienstverband langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar;
  • 3 maanden bij een dienstverband langer dan 10 jaar maar korter dan 15 jaar;
  • 4 maanden bij een dienstverband langer dan 15 jaar.
Print of deel dit artikel online