Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Home » Diensten » Werkgever » Personele zaken » Functioneren van de werknemer » Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Het functioneringsgesprek is een tussentijdse evaluatie van de voortgang van het werk richting het behalen van de doelstellingen. Zowel de medewerker als de leidinggevende bereiden het functioneringsgesprek goed voor en hebben een eigen inbreng. Het is zeker geen éénrichtingsverkeer vanuit de leidinggevende, zoals het beoordelingsgesprek. Het gaat ook niet puur om het functioneren van de medewerker, maar om alles wat dat functioneren beïnvloedt en kan beïnvloeden. Zo kunnen sommige doelstellingen ingehaald zijn door de omstandigheden en aanpassing behoeven. Het kan ook blijken dat er arbeidsomstandigheden zijn die een negatieve impact hebben op het functioneren van de medewerker. Ziekteverzuim is ook iets wat aan de orde zou kunnen komen, net zoals privéomstandigheden, samenwerking binnen het team en de werksfeer. De medewerker kan tijdens een voortgangsgesprek ook aangeven waar de leidinggevende meer steun zou kunnen bieden of waar meer opleiding gewenst is.

Het gaat bijvoorbeeld over vragen, die aan de orde komen:

  • Waar ben je het meest trots op? Wat vond je het leukst om te doen?
  • Hoe gaat de samenwerking met collega’s? Hoe is de sfeer?
  • Loop je tegen problemen of obstakels aan?
  • Zijn er collega’s die je (kunnen) ondersteunen en doen ze dat ook?
  • Zijn er dingen waarbij je mijn steun nodig hebt?
  • Loop je wel eens risico’s op het werk? Hoe is de werkdruk?
  • Heb je behoefte aan meer opleiding?
  • Als je veel ziek bent geweest, waar ligt dat aan? Kan ik daar wat aan doen?
  • Wat zijn je ambities en welke kant wil je op? Loopt je werk daarmee in de pas?
  • Ben je tevreden met je baan? Heb je voldoende uitdaging?

In een goed functioneringsgesprek moet de medewerker meer aan het woord zijn dan de leidinggevende. De leidinggevende heeft tot doel zo veel mogelijk informatie te verzamelen om zo de medewerker beter te kunnen aansturen. Het beoordelingsgesprek is wel eenrichtingverkeer van de leidinggevende, die zich een oordeel vormt over de geleverde prestaties gedurende het afgelopen jaar.

De laatste jaren steken steeds meer nieuwe benaderingen de kop op, zoals de 360° feedback. Voor grote ondernemingen is dit wellicht een goed perspectief maar voor de kleinere ondernemingen is het conventionele model mogelijk wel het aantrekkelijkst. Om de functioneringsgesprekken op een goede manier te voeren, is het essentieel dat u duidelijke richtlijnen opstelt en die communiceert. Over deze items kunt u altijd van gedachten wisselen met de juristen van OWL Juridisch Advies.

Print of deel dit artikel online