Ontslag op staande voet
Home » Diensten » Werknemer » Ontslagrecht » Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, direct gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst in beginsel  met onmiddellijke ingang. De werknemer, die op staande voet ontslagen is, verliest per direct zijn baan en zijn inkomen. Ook zal een ontslag op staande voet in beginsel leiden tot weigering van een WW-uitkering. De consequenties zijn groot, waardoor strenge eisen worden gesteld aan het geven van een dergelijke ontslag. Een ontslag op staande voet mag niet zomaar worden gegeven! Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden, én
  • De dringende reden moet de werknemer onmiddellijk medegedeeld worden, én
  • Het ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven.

Als het ontslag op staande voet niet aan deze drie voorwaarden voldoet dan is het ontslag vernietigbaar. In de praktijk komt dit vaak voor! Ontslag op staande voet mag alleen in uiterste gevallen worden ingezet. De werknemer moet om het ontslag op staande voet te vernietigen wel snel in actie komen en zich binnen 2 maanden tot de kantonrechter wenden.

Print of deel dit artikel online