Ontslag in onderling overleg
Home » Diensten » Werknemer » Ontslagrecht » Ontslag in onderling overleg

Ontslag in onderling overleg

Minnelijke regeling
Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer afspraken over de beëindiging van het arbeidscontract. Het kan voor werkgever en werknemer voordelig zijn om het ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. Het is in dat geval gebruikelijk dat de afspraken, die de werkgever met de werknemer maakt, worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Daarin wordt omschreven wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, of de werknemer daarbij recht heeft op een ontslagvergoeding, welke eindafrekening er nog zal plaatsvinden, of de kosten van rechtsbijstand worden, welk scholingsbudget wordt aangeboden, enz. Belangrijk is tevens het opnemen van een bepaling voor behoud van een WW-uitkering.

Voor u als werknemer zijn de voordelen van een vaststellingsovereenkomst:

  • Geen emotioneel belastende en mogelijk kostbare ontslagprocedure;
  • Er kunnen afspraken worden gemaakt over een ontslagvergoeding;
  • Kans om op een normale en zakelijke manier afscheid te nemen;
  • Mogelijkheid om bijkomende afspraken te maken;
  • In beginsel gewoon recht op WW.

Bedenktermijn
Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer een bedenktermijn van maximaal 14 dagen. Als in de vaststellingsovereenkomst geen bedenktermijn staat vermeld, dan geldt een termijn van drie weken. Als de werknemer de inhoud van de vaststellingsovereenkomst wil herroepen, dan dient de werknemer dit schriftelijk te doen. Dan vervalt de vaststellingsovereenkomst en vervallen de gemaakte afspraken. Maar let op, dit herroepingsrecht mag de werknemer maar eenmaal in de zes maanden gebruiken.

Print of deel dit artikel online